Fredsmarch i København

17.08.2014

Dagen i dag var en fantastisk dag! Dagen hvor vi alle råbte højt i kor for Gazas børn. Børnene som ingen stemmer har tilbage efter alt, hvad de har været og stadig går igennem. Ordet sorg, er et lille ord for børnene i Gaza. De har fået frataget deres barndom, rettigheder, tryghed og glæde. Vi valgte at deltage i fredsmarchen og gå for Gazas børn. En fantastisk, fredelig og vellykket demonstration. Vi havde vores bod oppe først på Den Røde Plads, hvor der var mange, som støttede op omkring vores forening. Derefter gik vi til Christiansborg med alle de fantastiske mennesker, der var dukket op. Her fik vi også stillet vores bod op. Det var dejligt at så mange var interesseret i at høre om os og vores arbejde.

Vi takker mange gange for alle der støttede os i dag. Dagens salg af t-shirts og palæstinensertørklæder gav et pænt beløb på 7.390 kr. Pengene går til vores indsamling til fordel for børn i Palæstina.